KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KRISTDEMOKRATERNA AGERAR I SÄKERHETSKRISEN

Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

14 hours ago

Kristdemokraterna

Vi kommer ta strid mot familjefientliga förslag i alla lägen!

Vi Kristdemokrater vet att familjer ser olika ut, och har olika förutsättningar. Därför vill se en helt fri föräldraförsäkring där dagar kan överlåtas fritt mellan föräldrarna men där också en del dagar kan överlåtas till en annan närstående till familjen. Vårt besked till landets familjer är att fördelningen av föräldradagarna är deras val, och enbart deras. Vårt besked till kvoteringsivrarna är att nu är det slutlekt. Er makt över föräldrarna bör stanna vid hemmets ytterdörr

Här är några av Kristdemokraternas förslag på förbättringar för familjer:

✔️ En helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonuspappa
✔️ En barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att nyttja förskola
✔️ Barngrupperna ska minskas genom ett tak för hur stora grupperna i förskolan får vara.
✔️ Föräldrar med barn under 18 år ska få jobbskatteavdrag på 500kr/månad och förälder
✔️ Höj pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn så att inte den som är hemma drabbas genom lägre pension.
✔️ Förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet
✔️ Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Kristdemokraterna

Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna i valet 2018!

Valet den 9:e september är ett värderingsval. Ett val om vilka värderingar vi vill ska prägla vårt och om vilka prioriteringar som är nödvändiga. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Kristdemokraterna

Du ska kunna lita på Sverige!

Det är ett val om vilka värderingar vi vill ska prägla vårt land och om vilka prioriteringar som är nödvändiga. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna i valet 2018. Du ska kunna lita på Sverige!
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna

I går onsdag träffade Ebba Busch Thor räddningscentralen i Sveg för att med egna ögon se brandkatastrofen och höra brandmän, hemvärnet och frivilliga berätta om sina insatser.

De gör alla ett fantastiskt jobb, men vi kan inte behöva förlita oss på inhyrda plan och frivilliga resurser i sådana här situationer. Sverige är det land i Europa som har mest skog. Vi behöver större egen kapacitet att kunna släcka skogsbränder och en tydlig ledning som kan se till att använda alla de helikopterresurser som finns på bästa möjliga sätt.
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Kristdemokraterna

Krisen inom förlossningsvården har blivit djupare.

Det finns stora skillnader i vårdens kvalitet. En kvinna som riskerar att föda ett för tidigt fött barn i Uppsala kan behöva åka till Åbo i Finland för att få neonatalvård. Stockholm sticker ut när det gäller förlossningsskador för förstföderskor. I Kalmar har det dragits ned på föräldrakurser under graviditeten som bland annat innefattar förlossningsförberedelser.

Vi Kristdemokrater har en plan för hur vi ska säkra upp så att varje födande kvinna får den vård hon behöver:
✔️ Statligt ansvar för sjukvården inklusive förlossningsvården
✔️ Fler förlossningsplatser
✔️ En barnmorska per födande kvinna
✔️ Nationellt kompetenscentrum och vision för förlossningsvård
✔️ Nationella riktlinjer för vården efter förlossningen
✔️ Utökad möjlighet till vistelse på patienthotell inför stundande förlossning
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Kristdemokraterna

Idag vet många kvinnor inte ifall det finns en plats på BB. Så kan vi inte ha det.

Varje födande kvinna ska vara trygg med att hon får plats på BB, och att det finns en barnmorska tillgänglig för förlossningen.

Vi Kristdemokrater har en plan för hur vi ska säkra upp så att varje födande kvinna får den vård hon behöver:
✔️ Statligt ansvar för sjukvården inklusive förlossningsvården
✔️ Fler förlossningsplatser
✔️ En barnmorska per födande kvinna
✔️ Nationellt kompetenscentrum och vision för förlossningsvård
✔️ Nationella riktlinjer för vården efter förlossningen
✔️ Utökad möjlighet till vistelse på patienthotell inför stundande förlossning
... See MoreSee Less

View on Facebook

7 days ago

Kristdemokraterna

Krisen inom förlossningsvården har blivit djupare. Idag vet många kvinnor inte ifall det finns en plats på BB. Så kan vi inte ha det. Varje födande kvinna ska vara trygg med att hon får plats på BB, och att det finns en barnmorska tillgänglig för förlossningen.

Vi Kristdemokrater har en plan för hur vi ska säkra upp så att varje födande kvinna får den vård hon behöver:
✔️ Statligt ansvar för sjukvården inklusive förlossningsvården
✔️ Fler förlossningsplatser
✔️ En barnmorska per födande kvinna
✔️ Nationellt kompetenscentrum och vision för förlossningsvård
✔️ Nationella riktlinjer för vården efter förlossningen
✔️ Utökad möjlighet till vistelse på patienthotell inför stundande förlossning
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Kristdemokraterna

Patienternas bästa måste gå före landstingens bästa!

Det är när man är som svagast som man ska vara säker på att välfärden är som starkast. Men många patienter får inte vård i tid. Vårdköerna till operation eller specialistvård har fördubblats under den Socialdemokratiskt ledda regeringen. Det är ett välfärdssvek, så kan vi inte ha det.

Vi har kapat vårdköerna förr och vi kan göra det igen.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Kristdemokraterna

Vårdköerna till operation eller specialistvård har fördubblats under den Socialdemokratiskt ledda regeringen. I maj hade 82 363 personer väntat för länge. Det är fler personer än vad som bor på hela Gotland OCH Kiruna tillsammans.

Vi har kapat vårdköerna förr och vi kan göra det igen. Kristdemokraterna vill göra det genom bland annat följande satsningar på sjukvården:

✔️ Statligt ansvar för sjukhusvården
✔️ En nationell standard för journalsystem
✔️ Utveckla 1177
✔️ Gör det lättare för läkare att öppna egen låda
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Kristdemokraterna

Vi har kapat vårdköerna förr och kan göra det igen!

Det är när man är som svagast som man ska vara säker på att välfärden är som starkast. Men många patienter får inte vård i tid. Vårdköerna till operation eller specialistvård har fördubblats under den Socialdemokratiskt ledda regeringen. Det är ett välfärdssvek, så kan vi inte ha det.

Vi har kapat vårdköerna förr och vi kan göra det igen. Kristdemokraterna vill göra det genom bland annat följande satsningar på sjukvården:

✔️ Statligt ansvar för sjukhusvården
✔️ Alla ska ha samma journalsystem
✔️ Inför nätläkare på 1177
✔️ Gör det lättare för läkare att öppna egen låda
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: