Risk- och konsekvenser i stora beslut för Landstinget saknas

Vi Kristdemokrater anser att beslutet att stänga HC Stortorget i Gävle inte har skett i demokratisk ordning. Beslutet borde självklart ha skett i den folkvalda församlingen Landstingsfullmäktige.

Både anställda och patienter berörs då den politiska majoriteten S, Mp och C beslutar att låta tjänstemän arbeta fram ett förslag som sedan skickas till landstingsstyrelsen för beslut utan att den folkvalda församlingen får vara delaktig i processen.

Vi har ställt en fråga till fullmäktige.  Landstingsrådet Tommy Berger (S) svarar att detta är ett beslut om ”hälsovalsmodell” som har delegerats till landstingsstyrelsen som ansvarig nämnd.

Vi Kristdemokrater menar att beslutet att stänga en hälsocentral är ett beslut av större vikt och av principiell natur, som enligt kommunallagen skall ske i Landstingsfullmäktige. Vi anser även att alternativa besparingsförslag inom Division Primärvård skulle ha presenterats för fullmäktigeledamöterna.

Vi är självfallet kritiska till att en så viktiga strukturförändring som stängningen av en hälsocentral och som berör såväl personal som mer än 6 000 patienter beslutas utan att fullmäktige har den minsta möjlighet att påverka beslutet. Vi har varken fått redovisat de beräknade ekonomiska effekterna eller fått ta del av någon risk- och konsekvensanalys om vilka följder stängningen kan ge. Var kommer patienterna att ta vägen och hur kommer personalen att omplaceras?

Landstinget är en offentligt styrd organisation som baserar sin verksamhet på skattebetalande medborgare. Vi kristdemokrater förväntar oss en mer öppen process inför så viktiga beslut. Landstingets skattehöjningar har hittills inte räddat vare sig bortprioriteringar eller omorganisationer, där HC Stortorget är det senaste offret.

Det är dags att Landstinget prioriterar utifrån en politisk vilja med våra medborgarer och patienter i fokus och fattar beslut med medborgarens, patientens och personalens bästa för ögonen. Det är för oss Kristdemokrater mycket angeläget att så sker.

Lili André, KD, Landstingsfullmäktige

Bertil Eriksson, KD, Landstingsfullmäktige

Margareta Sidenvall, KD, Landstingsfullmäktige

Anders Bergsten, KD Landstingsfullmäktige

Kent Sjöberg, KD Landstingsfullmäktige

Ingemar Kalén, KD Landstingsfullmäktige


Följ oss på Facebook


Läs mer

Välkommen till KD


Läs mer

Martina ”Så tänker hon..”


Läs mer

Alliansen: Fokus för Gävle


Läs mer

Kulturen en hjärtefråga


Läs mer

Artikel med Martina


Läs mer

Arbetarbladet: Intervju med Jan


Läs mer

Välkommen på Idécafé.


Läs mer

Medlemsmöte 7 dec kl 18.00


Läs mer

Välkommen på Idécafé.


Läs mer