Barnfetman hög i Gävleborgs län

Vi Kristdemokrater är väl medveten om att vi bor i landets ohälsosammaste län. Både barn och vuxna mår fysiskt och psykiskt dåligt, arbetslösheten är stor, de lågutbildade är överrepresenterade och fetma är ett stort problem.

Dessa områden är högt prioriterade frågor för oss kristdemokrater. Det finns många hälsovetare, hälsoinspiratörer och personliga tränare som är väl medvetna om denna situation i vårt län. Vi vill tillsammans med experter och engagerade hälsovetare arbeta för ett hälsosammare län. Det gör vi kristdemokrater bl.a. genom att lyssna på medborgarna och ställa frågor i landstingsfullmäktige. För att utveckla vårt Landsting och tillfredsställa de vårdbehov som finns hos våra invånare måste den regerande majoriteten S, C och Mp, i demokratisk ordning, lyssna på de förslag som vi folkvalda ger.

Jag som kristdemokrat och folkvald i Gävleborgs län har överraskats av uppgifterna om att Gävleborg är sämst i landet på att ta hand om och ge vård till barn med fetma. Därför ställde jag en fråga till Landstingsrådet och socialdemokraten Tommy Berger om den uteblivna behandlingen av barnfetma i Gävleborgs landsting. I stället för att svara på frågan tappar Berger fattningen och anklagar mig som frågeställare att underblåsa massmedias lögner. Jag är inte den ende som vill slippa uppleva denna härskarteknik från landstingsfullmäktiges talarstol.

Hur är det ställt i Landstingsfullmäktige när jag som folkvald politiker blir offentligt utskälld för att jag ställer en fråga som berör ett märkbart känsligt område som socialdemokraten Berger uppenbarligen inte har koll på?

Barnfetman är ett stort problem i Gävleborgs län. Den går hand i hand med ohälsa. Att stoppa huvudet i sanden och nedprioritera den gruppen skapar bara ökade kostnader framåt och för nästa generation. Alla patienter har lika värde och måste få den behandling som de är i behov av!

Vi kristdemokrater vill att Landstinget möter varje patient med värdighet. Det finns flera sätt att öka folkhälsan i vårt län. Vi behöver öka barnperspektivet med familjen i fokus. Föräldrar behöver vägledning i näringslära. Landstinget kan bjuda in fler aktörer att delta i arbetet. Ett sätt är att skapa fonder där hälsovetare, hälsopedagoger m.fl. kan söka pengar för att utveckla sin verksamhet för ett hälsosammare län. Det finns EU-medel att söka för att växla upp de pengar som Landstinget själv och andra aktörer satsar.

Vi måste lyfta blicken och se möjligheterna. Vi Kristdemokrater accepterar inte att Landstinget stänger ute en viss patientgrupp. Inte mist därför behöver Landstinget Gävleborg en helt ny politisk ledning.

Lili André, Landstingsledamot, Kristdemokraterna


Följ oss på Facebook


Läs mer

Välkommen till KD


Läs mer

Martina ”Så tänker hon..”


Läs mer

Alliansen: Fokus för Gävle


Läs mer

Kulturen en hjärtefråga


Läs mer

Artikel med Martina


Läs mer

Arbetarbladet: Intervju med Jan


Läs mer

Välkommen på Idécafé.


Läs mer

Medlemsmöte 7 dec kl 18.00


Läs mer

Välkommen på Idécafé.


Läs mer