Bygg- o Miljönämnden

Bygg och miljönämnden

Vår representant är Rosmari Holmgren.

På agendan i Kommunfullmäktige står en sammanslagning av Bygg-och miljönämnden samt Tekniska nämnden till Samhällsbyggnadsnämnden (med en jävsnämnd).