Dags att prioritera neonatalvården

Neonatalvård innebär vård av för tidigt födda och vård av spädbarn med medfödda sjukdomstillstånd. De små barnen är ofta infektionskänsligare än många andra patientgrupper, då de inte hunnit bygga upp sitt immunförsvar.

Neonatalavdelningarna i vårt län byggdes när multiresistens bakterier var en okänd företeelse. Under våren spreds på neonatalavdelningen i Hudiksvall infektioner orsakad av multiresistenta bakterier. Ett liknande utbrott ledde till att neonatalavdelningen på Karolinska Sjukhuset i Stockholm fick stängas för sanering tidigare i höst.

Utbrott av infektioner orsakade av multiresistenta stammar leder till hög risk för de små och infektionskänsliga barnens liv samt höga kostnader att utrymma och sanera hela neonatalavdelningen. En helt ny lokalplanering behövs för att minimera infektionsrisker på våra neonatalavdelningar.

Lokalerna för neonatalvård i Hudiksvall och Gävle är inte heller anpassade för att optimera föräldrars delaktighet i vården, vilket i modern nyföddhetsvård ses som en självklarhet.

Vi kristdemokrater har vid flertal tillfällen ställt frågan till ansvarigt landstingsråd Tommy Berger, Socialdemokraterna, angående ändamålsenliga lokaler på neonatalavdelningarna i Hudiksvall och i Gävle. Vi har fått svaret att man är medveten om problemet och planer finns för investering.

Döm om vår förvåning när tidigare prioriterade ombyggnationer för att skydda våra minsta och känsligaste patienter inte ens var omnämnda när majoritetens (S, C och MP) budget för år 2014 med utsikt ända fram till 2017 presenterades vid budgetförhandlingarna den 26 november.

För oss kristdemokrater är ansvar och politisk vilja grundstommen i vårt ansvar för bästa vård för våra medborgare. Att då lova stort i debatten och hålla tunt när budgeten är lagd, det är inte trovärdigt. Det är dags att neonatalvården prioriteras. En bra start i livet för denna patientgrupp är väsentlig för bästa möjliga hälsa i framtiden för dessa barn.

Lili André, Kristdemokraterna Gävle
Margareta Sidenvall, Kristdemokraterna Hudiksvall

(Gefle Dagblad)

 


Följ oss på Facebook


Läs mer

Välkommen till KD


Läs mer

Martina ”Så tänker hon..”


Läs mer

Alliansen: Fokus för Gävle


Läs mer

Kulturen en hjärtefråga


Läs mer

Artikel med Martina


Läs mer

Arbetarbladet: Intervju med Jan


Läs mer

Välkommen på Idécafé.


Läs mer

Medlemsmöte 7 dec kl 18.00


Läs mer

Välkommen på Idécafé.


Läs mer