AGENDA

September
18 september kl. 18-20 Fest
21 september kl. 18-20 Medlemsmöte
28 september kl 9-17 Kommunfullmäktige

Oktober
5 oktober kl 18-20 styrelsemöte
8-11 oktober   RIKSTING i Västerås
19 oktober kl 18-20 Medlemsmöte
26 oktober kl 9-17 Kommunfullmäktige

November
9 november kl 18-20 Styrelsemöte
16 november kl 17.45-20 Medelmsmöte
14 november kl 9-16 HÖST-och-BUDGETstämma
23 november kl 9-17 Kommunfullmäktige

December
7 december kl 18-20 Medelmsmöte
14 december lö 9-17 Kommunfullmäktige