Kommunalråd – Jan Myléus

Hej, jag heter Jan Myléus och är kommunalråd
för Kristdemokraterna här i Gävle

Gävle Kommun 2017

 

Jag är född i Norrbotten, och uppväxt i Dalarna.
Gift med Nadia och har tre härliga barn.
Efter 12 år i Stockholm valde vår familj att flytta hit till Gävle för att
komma nära släkt och ”gamla” vänner igen.

Jag tror på familjen som en av samhällets viktigaste byggstenar.
Här kan individer formas och utvecklas lära sig ta ansvar och tro på sig själv.
Trygga familjer ger ett tryggt samhälle.
Omsorg om varandra i alla åldrar och hänsyn
till varandra är något jag vill arbeta för.
Jag tror på ett samhälle som byggs på värderingar
där alla har en plats och får utvecklas.
Där man inte ser ner på den som går före och
där man hjälper den som kommit efter.

Vår vänsterregering tror på att politiker skall styra
samhället via system lagar och ekonomiska krav.
Jag tror på ett samhälle byggt
”tillsammans av individer” inte ”på individer”.
Vill du hjälpa mig forma det samhället?