Mindre barngrupper på förskolan

(Datum ? publicerad)

Förskolan är Sveriges i särklass vanligaste barnomsorgsform. Förra året var 482 309 barn inskrivna på förskola enligt Skolverket. Tillgången på förskoleplatser och god kvalité i förskolan spelar en mycket viktig roll för att föräldrarna ska kunna arbeta och samtidigt känna sig trygga med att barnen har det bra. Men i takt med att barngrupperna växt sig större är den goda kvalitén hotad. För vårt parti, som valt barns och ungas uppväxtvillkor som främsta fokusområde, utgör detta en lika viktig som tuff utmaning.

Det har länge höjts röster för behovet av minskade grupper, men antalet barn har i stort sett legat still. I genomsnitt är det 17 barn i en förskolegrupp. Var och en som någon gång har arrangerat ett barnkalas vet hur mycket yta så många barn kräver, och hur höga ljudnivåerna kan bli. Men för förskolornas barn och personal är detta inte något som sker en gång om året, utan på heltid fem dagar i veckan. För oss kristdemokrater är slutsatsen därför självklar: barngruppernas storlek måste minska.

Men lika självklart som att grupperna behöver minska, är att en sådan minskning kostar pengar. Det har nu gått drygt tio år sedan Sverige införde maxtaxan inom förskolan, och nästan lika länge sedan nivån justerades. Vi har valt att prioritera detta inför de budgetförhandlingar som nu pågår mellan regeringspartierna. I vår modell justeras maxtaxan upp med 100 kronor för första barnet, 67 kronor för andra barnet och 33 kronor för tredje barnet. Samtidigt skjuter staten in två kronor och kommunerna 1 krona för varje krona som föräldrarna lägger.  Det skulle tillsammans innebära 1,4 miljarder kronor som öronmärks för att minska barngruppernas storlek.

Vi är medvetna om att förslaget kan väcka kritik. De flesta partier vill förmodligen gå in i nästa års valrörelse med helt andra besked än höjda barnomsorgsavgifter. Men vi anser att den som menar allvar med minskade barngrupper knappast kan blunda för prislappen. Dessutom är den modell vi föreslår rimlig ur ett rättviseperspektiv. Höjningen drabbar ingen vars hushållsinkomst ligger under 42 000 kronor per månad.

Alla riksdagspartier vill minska barngrupperna. Det är förstås utmärkt. Men utöver vilja krävs förmågan att prioritera. De svenska hushållens ekonomi har vuxit rejält de senaste tio åren, men barnomsorgsavgiften har legat still. Den obalansen är inte rimlig mot bakgrund av det förbättringsbehov som finns. Vi träffar dessutom långt fler föräldrar som är oroliga över barngruppernas storlek än över förskoleavgifterna. Förskolan får inte bli en förvaringsplats, med barnen som lådor i ett lager. Det är Kristdemokraternas besked, inför både budgetförhandlingar och valrörelse.

Göran Hägglund  Partiledare Kristdemokraterna
Lili André  Oppositionsråd Kristdemokraterna


Låt inte förskolan bara vara förvaringsplats

(Datum ?)

Barnomsorgspolitiken har alltför länge fokuserat på tillgången till förskola, i stället för själva kvaliteten i verksamheten. Barngruppernas storlek tillhör ett av de största problemen i dag. Förutom att det är dåligt för barnen, tillvaratas inte förskolelärarnas kompetens under de omöjliga förutsättningarna. Vi måste stå upp för behovet av mindre grupper. Läs merUppmuntra vardagshjältar

När nöden är som störst är generositeten som starkast. Efter monsterstormen Haiyan på Filippinerna har svenska folket skänkt flera miljoner kronor till hjälp för de utsatta.

Läs mer