När delas tillgänglighetspriset ut?

ENKEL FRÅGA:
Kommunfullmäktige har för två år sedan, den 26/9-11, beslutat att inrätta pris för tillgängliga lokaler i Gävle kommun. Det handlar om att ett pris ska delas ut till någon näringsidkare/myndighet eller organisation som har särskilt god tillgänglighet i sina lokaler.

Fråga: När kommer detta pris att delas ut?

Lili André

(Länk till frågan)Hur många Fältare ska anställas i kommunen?

ENKEL FRÅGA:
Gävle kommun har ett fältarbete idag i form av Fältare som arbetar nära ungdomar i centrala Gävle och ute i stadsdelarna. Fältarna samverkar med verksamheter i Gävle som arbetar med barn och unga såsom fritidsgårdar, skola, polis och socialtjänst.

Oron finns att personalstyrkan har minskat. Hur ser personalstyrkan ut idag hos Fältarna och finns planer på att anställa fler?

Lili André

Länk till frågan            Länk till ärendet i webbdiariet


Akutboende till hemlösa?

ENKEL  FRÅGA
Vintern är här och i Gävle kommun finns enligt socialstyrelsens kartläggning och sammanställning 15-20 akut hemlösa.

Mot bakgrund av detta ställer jag följande frågor till ansvarigt kommunalråd:
Hur säkerställer kommunen att det finns tak över huvudet för dessa personer

Lili André,

(Länk till frågan)


Bygglov över disk?

ENKEL FRÅGA
Det centrala i förslaget till ny plan- och bygglag är att lagstiftningen säkerställer att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor och att den enskilde ska kunna ställa krav på besked inom fyra månader om kommunen avser att ta fram en detaljplan för ett område

Min fråga är:
Kommer Gävle kommun ha ambitionen att snabba på handläggningen så att dessa lagkrav vad gäller maximala svarstider kraftigt underskrids?

Lennart Sjögren

(Länk till frågan)