Inrätta ett Föreningarnas Hus i Gävle kommun

MOTION
I Gävle kommun är föreningslivet en viktig ingrediens och ger mervärde år invånarnas vardag. Föreningslivet aktiverar inte bara de redan aktiva det ger också alternativ för människor i alla åldrar till en gemenskap, ett sammahang och för att bryta en passivitet som ibland kan leda till en känsla av att man står utanför samhället.

Läs mer


Tidsbegränsad fri parkering i Gävle stad

MOTION
En levande stadskärna med ett stort utbud av både restauranger och butiker – ett scenario som näringsidkare och invånare i Gävle eftersträvar. För att Gävle citykärna ska fortsätta utvecklas måste vi göra det både enkelt och attraktivt att ta vägen förbi centrum. Gratis parkering under två timmar är ett sätt att locka fler besökare.

Läs mer


Utred regional äldrepeng

MOTION
Med Lagen om Valfrihetssystem (LOV) har möjligheten för kommunerna att skapa valfrihet inom äldreomsorg och socialtjänst blivit mycket större. Vi använder oss av det för att öka enskilda människors möjlighet att besluta om de viktiga sakerna i livet. Till exempel var man ska bo när man blir äldre och behöver flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer


Gävle kommun – en ekokommun

MOTION
Sveriges Ekokommuner (Sekom) är ett nätverk för kommuner och landsting med ambitionen att verka för en hållbar utveckling. Att tillsammans med andra kommuner dela erfarenheter och kunskap på miljöområdet innebär många vinster. I Gävle kommun har antagits en lokal Agenda 21. Som ett led i arbetet med att vidareutveckla Gävle kommuns engagemang för en hållbar utveckling skulle även ansvariga nämnder och förvaltningar genom ett medlemskap i Sveriges Ekokommuner kunna få del av kompetens och erfarenhet från andra kommuner. Samtidigt kan vi genom nätverket vara med och mer effektivt påverka opinionen i vår omvärld.

Läs mer


Att Gävle Kommun söker utmärkelsen Blå Flagg för hamnar och stränder

MOTION
BLUE FLAG är en internationell märkning med ett antal kriterier att uppfylla för fritidshamnar och badstränder. Flera kommuner i Sverige från Västernorrlands Län i norr till Skåne Län i söder uppfyller kriterierna för BLUE FLAG. I Sverige så är Stiftelsen Håll Sverige Rent kontaktorganisation för ansökan om utmärkelsen för Blå Flagg – som görs årligen. Läs mer


Sommarjobbsatsning för skolungdomar

MOTION
Den ekonomiska krisen har försvårat situationen för ungdomar på arbetsmarknaden. Möjligheten för skolungdomar att finna en sysselsättning under sommaren riskerar att vara begränsad. Alliansregeringen vill förbättra unga människors möjlighet till tidig kontakt med arbetsmarknaden. Läs mer