Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015

23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 28 september,
26 oktober, 23 november, 14 december.          Läs mer på kommunens sidor.

Logga  Läs våra inlägg om kommunfullmäktige
(Vilka interpellationer/motioner eller andra viktiga frågor som är på gång).

Våra ledamöter är Lili André och Maria Lindström
samt ersättare Jan-Erik Andersson och Rosmari Holmgren.