Lili André

liliandre_3269Lili André

Ingen mår bra av att vara ensam. Alla är vi beroende av en gemenskap, en social tillhörighet. Därför värnar jag som Kristdemokrat den lilla gemenskapen och det behov den har. Kristdemokraterna är ett värdeorienterat parti. Det handlar om varje människas trygghet och utveckling, därför ska det finnas olika valmöjligheter i vår kommun, dvs valfrihet under ansvar.

Familjen är en viktig grundsten i samhället. Den ska fungera, hur den än ser ut. Barnen är min utgångspunkt. När barnen mår bra, mår föräldrarna bra. Föräldraransvaret är viktigt och det vill jag stödja i vårt samhälle. Ett bra föräldraskap skapar goda förutsättningar för barnets situation och framtid. Varje person ska ha en tillvaro av hem, skola, vård och arbete där coaching och stöd ska ges utifrån personens potential.

Gävle behöver stärka sitt arbete när det gäller näringslivet. Jag vill vara med och skapa attraktion för nya privata aktörer att starta företag. Skolan behöver flera olika kompetenser för att möta varje elevs behov. Föräldrarna ska har en genomgående aktiv roll i sina barns utbildning, för att underlätta för skolan att fokusera på undervisning. Jag ser stora behov i Gävle att öka möjligheterna för små barn och tonårsbarn att få mer tid med sina föräldrar. Behovet av närvarande vuxna är stort.