Medlemsmöten

Logga

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna på våra medlemsmöten som hålls 1 gång per månad (Måndag 1 vecka före kommunfullmäktige).

På mötena diskuteras ärenden på kommande Kommunfullmäktige samt arbetet i nämnderna och eventuella möten på stan, paneldebatter eller andra partiaktiviteter.

2015 har vi medlemsmöte följande datum:
9 feb (Obs datum), 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni,
samt 21 sept, 19 okt, 16 nov och 7 dec.

(Inlägg om medlemsmöten)