Skapa attraktion kring specialistsjuksköterskeutbildning i Gävleborgs Landsting

Vi Kristdemokrater vill lyfta fram betydelsen av en bredd av kompetens inom vården. Det är stor brist på specialistsjuksköterskor i vårt län, vi uppmanar därför återigen majoriteten i Gävleborgsläns landsting att specialutbilda fler sjuksköterskor.

Tidigare hade sjuksköterskorna betald specialutbildning samt ett lönepåslag efter avslutad utbildning. Idag följer med utbildningen höga studielån för flertalet sjuksköterskor och ingen extra lön efter avslutad specialutbildning.

Tidigare i år ställde vi Kristdemokrater en fråga till majoriteten Socialdemokrater och Centerpartiet om behovet av fler specialutbildade sjuksköterskor i vårt landsting. De håller med oss om det stora behovet men det händer ingenting i frågan. Vi har nu en motion i Sveriges kommuner och landsting som är under beredning angående öka specialutbildning för sjuksköterskor i hela landet, vi hoppas att det blir ett ökat tryck därifrån gentemot landstingen i Sverige.

En bredare och djupare kompetens skapar skickligare och tryggare sjuksköterskor vilket också påverkar bemötandet mot patienten och dess anhöriga.  Patientsäkerheten ökar och det ger en värdighet till varje patient, värdighet inom vården är Kristdemokraternas grundsten och utgångspunkt i vår politik.

Sjuksköterskor har ett stort ansvar i dag och det måste belönas med kompetensutveckling och högre löner.

Låt sjuksköterskorna få motsvarande läkarutbildningen- lön och utbildning under arbetstid.

Låt vårt Landsting gå före och bli ett gott exempel för andra landsting. Låt oss skapa en attraktion som lockar sjuksköterskor att söka tjänst hos oss och bli kvar. 

Elisabeth Bjurbo, Kristdemokraterna
Ingemar Kalén, Kristdemokraterna
Lili André, Kristdemokraterna


Följ oss på Facebook


Läs mer

Välkommen till KD


Läs mer

Martina ”Så tänker hon..”


Läs mer

Alliansen: Fokus för Gävle


Läs mer

Kulturen en hjärtefråga


Läs mer

Artikel med Martina


Läs mer

Arbetarbladet: Intervju med Jan


Läs mer

Välkommen på Idécafé.


Läs mer

Medlemsmöte 7 dec kl 18.00


Läs mer

Välkommen på Idécafé.


Läs mer