Hur skulle eventuellt nya regler för gårdsförsäljning av alkohol påverka medborgarna i Gävle kommun?

INTERPELLATION
I mars överlämnades alkohollagsutredningens betänkande till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Utredningens uppdrag har innefattat en total översyn av alkohollagen. I enlighet med direktiven har utgångspunkten varit en restriktiv alkoholpolitik till skydd för folkhälsan. Systembolagets detaljhandelsmonopol har inte ifrågasatts, vilket heller inte har ingått i uppdraget. S.k. gårdsförsäljning av starköl, vin eller spritdrycker har inte ansetts vara förenligt med detta monopol. Läs mer