Inflytande för barn och ungdomar

INTERPELLATION
Sedan att 2004 ska i Gävle kommuns förvaltningar och bolag tillämpas barnchecklista som metod för följa upp hur och i vilken utsträckning barn och unga får möjlighet till inflytande och är delaktiga i kommunala beslutsprocesser. Barnchecklista innebär bland annat att man vid varje beslutsärende skall ge svar på vissa frågor huruvida barn har fått komma till tals. Läs mer