Handläggningstider för bygglov

INTERPELLATION
Handläggningstiden för bygglov är sedan 2011 enligt PBL 10 veckor. Gävle kommun har stora behov av fler bostäder och en hel del mark är planlagt för bostadsbyggande.

För ett bra företagsklimat och för att privata byggherrar från hela landet ska vända sig till Gävle kommun för att få bygga så är handläggningstiden betydelsefull.

Läs mer