Kommer förskolan Barnvakten i Valbo att läggas

INTERPELLATION
Barnvakten är en liten förskola som är lugnt beläget i en före detta barnvaktarstuga med tillhörande gård. Verksamheten har 21 barn i blandade åldrar. Personalen består av tre pedagoger, en resurs, en trygghetsanställd och en kokerska. Föräldrarna är mycket nöjda med sin förskola och de upplever en ordning och reda som deras barn behöver.

Läs mer


Nätmobbing i Gävles skolor

INTERPELLATION
Nätmobbningen är ett växande problem i Gävles skolor och mobbningen har flyttat från skolkorridorer och skolgårdar in på nätet där den kan frodas utan större kontroll. Media rapporterar att facebook användas för att kräva att lärare ska sparkas. Både elever och lärare kränks. En del åtgärder har vidtagits från skolans sida för att komma tillrätta med detta växande problem. Ytterligare insatser måste nu göras för att förhindra att människor kränks och upplever otrygghet. Med anledning av detta ställer jag följande fråga till ansvarigt kommunalråd:

– Vad avser den politiska ledningen göra för att förhindra att lärare och elever far illa på grund av nätmobbning?

Lennart Sjögren

Länk till interpellationen                         Länk till övriga dokument till interpellationen


Bygglov över disk?

ENKEL FRÅGA
Det centrala i förslaget till ny plan- och bygglag är att lagstiftningen säkerställer att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor och att den enskilde ska kunna ställa krav på besked inom fyra månader om kommunen avser att ta fram en detaljplan för ett område

Min fråga är:
Kommer Gävle kommun ha ambitionen att snabba på handläggningen så att dessa lagkrav vad gäller maximala svarstider kraftigt underskrids?

Lennart Sjögren

(Länk till frågan)


Varför finns inte männen i förskolan?

INTERPELLATION
Bland Sveriges förskollärare har andelen kvinnor länge legat kring 96 procent. Män är en bristvara i Sveriges förskolor. Men om hälften av barnen är pojkar, borde personalen också spegla samhällets könsfördelning. Förskolan är också en plats där barn får några av sina första värderingar och en syn på livet som de sedan ska bära med sig uti världen. Det kan tyckas att på ett sådant ställe är det extra viktigt att det finns både kvinnliga och manliga förebilder. Läs mer