Hur många Fältare ska anställas i kommunen?

ENKEL FRÅGA:
Gävle kommun har ett fältarbete idag i form av Fältare som arbetar nära ungdomar i centrala Gävle och ute i stadsdelarna. Fältarna samverkar med verksamheter i Gävle som arbetar med barn och unga såsom fritidsgårdar, skola, polis och socialtjänst.

Oron finns att personalstyrkan har minskat. Hur ser personalstyrkan ut idag hos Fältarna och finns planer på att anställa fler?

Lili André

Länk till frågan            Länk till ärendet i webbdiariet