Akutboende till hemlösa?

ENKEL  FRÅGA
Vintern är här och i Gävle kommun finns enligt socialstyrelsens kartläggning och sammanställning 15-20 akut hemlösa.

Mot bakgrund av detta ställer jag följande frågor till ansvarigt kommunalråd:
Hur säkerställer kommunen att det finns tak över huvudet för dessa personer

Lili André,

(Länk till frågan)