Inrätta ett Föreningarnas Hus i Gävle kommun

MOTION
I Gävle kommun är föreningslivet en viktig ingrediens och ger mervärde år invånarnas vardag. Föreningslivet aktiverar inte bara de redan aktiva det ger också alternativ för människor i alla åldrar till en gemenskap, ett sammahang och för att bryta en passivitet som ibland kan leda till en känsla av att man står utanför samhället.

Läs mer