Varför finns inte männen i förskolan?

INTERPELLATION
Bland Sveriges förskollärare har andelen kvinnor länge legat kring 96 procent. Män är en bristvara i Sveriges förskolor. Men om hälften av barnen är pojkar, borde personalen också spegla samhällets könsfördelning. Förskolan är också en plats där barn får några av sina första värderingar och en syn på livet som de sedan ska bära med sig uti världen. Det kan tyckas att på ett sådant ställe är det extra viktigt att det finns både kvinnliga och manliga förebilder. Läs mer