Gävle kommun – en ekokommun

MOTION
Sveriges Ekokommuner (Sekom) är ett nätverk för kommuner och landsting med ambitionen att verka för en hållbar utveckling. Att tillsammans med andra kommuner dela erfarenheter och kunskap på miljöområdet innebär många vinster. I Gävle kommun har antagits en lokal Agenda 21. Som ett led i arbetet med att vidareutveckla Gävle kommuns engagemang för en hållbar utveckling skulle även ansvariga nämnder och förvaltningar genom ett medlemskap i Sveriges Ekokommuner kunna få del av kompetens och erfarenhet från andra kommuner. Samtidigt kan vi genom nätverket vara med och mer effektivt påverka opinionen i vår omvärld.

Läs mer


Att Gävle Kommun söker utmärkelsen Blå Flagg för hamnar och stränder

MOTION
BLUE FLAG är en internationell märkning med ett antal kriterier att uppfylla för fritidshamnar och badstränder. Flera kommuner i Sverige från Västernorrlands Län i norr till Skåne Län i söder uppfyller kriterierna för BLUE FLAG. I Sverige så är Stiftelsen Håll Sverige Rent kontaktorganisation för ansökan om utmärkelsen för Blå Flagg – som görs årligen. Läs mer