Information om äldreomsorg och tillstånd/näringsliv

INTERPELLATION
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har presenterat den första medborgarinriktade kartläggningen av kommuners webbplatser. Medborgarnas tillgång till information till webben är av största betydelse och kommunernas webbplatser är kanske det viktigaste verktyget i detta arbete. Läs mer