Lili mfl: ”Regeringen måste ta tag i integrationen”

Vitsippa

Den senaste tiden har nya händelser inträffat som bekräftar problemen på integrationsområdet. Arbetslöshet, långvarigt utanförskap och social utsatthet är utmaningar som vi måste ta på allvar. Åtgärder för att förbättra integrationen får inte dröja.

Läs mer