Sjukfrånvaro och rehabilitering

INTERPELLATION
Under perioden 1998-2007 ökade enligt statistik från SKL det totala antalet kommunala anställningar i landet med knappt 5 procent, från 699 000 till 731 000. Under samma period nära fördubblades antalet frånvarande med sjukpenning. Sjukfrånvaron hos Gävle kommuns förvaltningar och bolag har under många år varit i centrum för olika åtgärder. Insatser har gjort för att minska sjukfrånvaron och olika mål har funnits för att minska sjukfrånvaron. Läs mer