Sommarjobbsatsning för skolungdomar

MOTION
Den ekonomiska krisen har försvårat situationen för ungdomar på arbetsmarknaden. Möjligheten för skolungdomar att finna en sysselsättning under sommaren riskerar att vara begränsad. Alliansregeringen vill förbättra unga människors möjlighet till tidig kontakt med arbetsmarknaden. Läs mer