Nätmobbing i Gävles skolor

INTERPELLATION
Nätmobbningen är ett växande problem i Gävles skolor och mobbningen har flyttat från skolkorridorer och skolgårdar in på nätet där den kan frodas utan större kontroll. Media rapporterar att facebook användas för att kräva att lärare ska sparkas. Både elever och lärare kränks. En del åtgärder har vidtagits från skolans sida för att komma tillrätta med detta växande problem. Ytterligare insatser måste nu göras för att förhindra att människor kränks och upplever otrygghet. Med anledning av detta ställer jag följande fråga till ansvarigt kommunalråd:

– Vad avser den politiska ledningen göra för att förhindra att lärare och elever far illa på grund av nätmobbning?

Lennart Sjögren

Länk till interpellationen                         Länk till övriga dokument till interpellationen


Sommarjobbssatsning för skolungdomar

INTERPELLATION
Alliansregeringen vill förbättra unga människors möjlighet till tidig kontakt med arbetsmarknaden. Regeringen satsar på sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar. Satsningen uppgår till 100 miljoner kronor 2010 och beräknas kunna tillskapa ca 15 000 sommarjobb på heltid.

Läs mer


Sommarjobbsatsning för skolungdomar

MOTION
Den ekonomiska krisen har försvårat situationen för ungdomar på arbetsmarknaden. Möjligheten för skolungdomar att finna en sysselsättning under sommaren riskerar att vara begränsad. Alliansregeringen vill förbättra unga människors möjlighet till tidig kontakt med arbetsmarknaden. Läs mer

Ungdomsarbetslösheten i åldersgruppen 18-24 år

INTERPELLATION
Ungdomsarbetslösheten ökar kraftigt i vårt land i nuläget och då speciellt i gruppen 18-24 år. År 2006 låg ungdomsarbetslösheten på 11,5 % för att sedan minska till 9 % i december 2007. Finanskrisen har sedan trappat upp ungdomsarbetslösheten igen. Arbetslösheten har mellan 2008 – 2009 ökat med hela 65 % och ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka kraftigt. I slutet av juli 2009 var 2 187 personer arbetslösa i Gävle, i åldergruppen 18-24 år, vilket motsvarar 9, 2 % (rikssnittet 6,1 %). Läs mer