Skoltoaletterna och den fysiska miljön på kommunens skolor

INTERPELLATION
En viktig fråga för att våra skolelever ska klara av sin vardag är hur vi kan förbättra den fysiska miljön i våra svenska skolor. Det finns barn som går hem från skolan med ont i magen av ingen annan anledning än att skolans toaletter är för motbjudande att använda. Kanske går dörren inte att låsa, kanske är man rädd att den går i baklås. Sedan förekommer det också klotter, skadegörelse och bristande städning och underhåll i skolmiljön. Läs mer