Förtroendevalda

Valresultatet i kommunalvalet 2014 gav oss 3,25 % av rösterna som ger
2 mandat (2 ledamöter och 2 ersättare i Kommunfullmäktige).

Vårt Kommunalråd är Jan Myléus.

Våra ledamöter i Kommunfullmäktige är Lili André och Jan-Erik Andersson
samt ersättare Rosmari Holmgren och Rosalie Carlén.

Övriga förtroendevalda:
Byggnads- och miljönämnden                         Rosmari Holmgren
Kultur- och fritidsnämnden                              Martina Kyngäs
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden     Anders Karlsson
Omvårdnadsnämnden                                     Gunilla Berglund
Socialnämnden                                                Kristina Eriksson
Utbildningsnämnden                                        Lennart Ahlenius
Valnämnden                                                     –
Tingsrätten                                                       L
GästrikeÅtervinnare                                         Hans Holmgren