Värdig vård i livets slutskede

Motion till Landstinget Gävleborg
 
Palliativ vård är aktuellt när bot för patienten inte längre är möjlig. Ett av den palliativa vårdens huvudsaktliga mål är att lindra smärta och andra symptom. Men den palliativa vården ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för patienten och anhöriga.

Läs mer