Subventionering av preventivmedel

Motion till Landstingsfullmäktige 
Subventionering av preventivmedel
Fullmäktige behandlade i juni 2009 en motion från Kristdemokraterna som gällde uppdraget för ungdomsmottagningarna i länet. Idag finns det ungdomsmottagningar i åtta av länets kommuner.

Läs mer