Angående service på kvinnokliniken i Gävleborg.

Interpellation till ansvarigt landstingsråd
I samband med ledamöternas frågestund under landstingsfullmäktiges möte i december ställde undertecknad en fråga om vård till kvinnor som är i behov av planerat kejsarsnitt. Frågan ansågs vid det tillfället vara för komplicerad, varför ansvarigt landstingsråd uppmanade mig att återkomma med en interpellation

Läs mer

Hjälp rökare att fimpa för gott

Till Landstinget Gävleborg

Trots att sjukvården är väl medveten om de stora hälsorisker som är förknippade med tobaksbruk och inte minst risk för förtida död, erbjuder inte länets sjukhus hjälp att fimpa för gott. Läs mer