Vårdval inom specialistsjukvården

Motion till Landstingsfullmäktige

Vårdvalssystemet har på många sätt revolutionerat svensk sjukvård. Systemet har gett befolkningen möjlighet att själv få bestämma vilken vårdcentral de vill lista sig på. Dessutom har vårdvalet skapat möjligheter för många nya entreprenörer att etablera sig vilket är oerhört glädjande. Gemensamt för vården i vårt län är att den ska finns nära patienten när de behöver den. Här finns det en tydlig koppling mellan ökad tillgänglighet för patienten och ett vårdvalssystem. Läs mer

Angående jämställd sterilisering.

Motion till Landstinget Gävleborg

För ett par år sedan infördes avgifter för steriliseringsingrepp. Män betalar 3 000 kronor och kvinnor betalar 5 000 kronor. Den ojämnlika avgiften motiverades med att sterilisering för kvinnor var mera kostsam att utföra. Detta är numera en sanning med modifikation, då nya metoder för kvinnlig sterilisering finns att tillgå. Läs mer