Föräldrautbildning i Gävleborgs län

Motion till landstinget Gävleborg 

Familjens funktion, oavsett hur den ser ut, bör vara att ge trygga förutsättningar till de barn som växer upp i familjen. Vikten av att uppvärdera föräldrarna och ge dem ett stöd i föräldrarollen är grundläggande för att deras barn ska få största möjlighet till en trygg uppväxt. Föräldrautbildning är en viktig stödfunktion när föräldrar vacklar i tron på sig själva och är osäkra på vad som förväntas av dem i föräldrarollen. Läs mer