Föräldrautbildning ger självkänsla

 

En undersökning från Stiftelsen Allmänna Barnahuset berättar att 30 % av svenska föräldrar har varit hårdhänta mot sina barn. Bodil Långberg, chef för stiftelsen menar att föräldrastöd och föräldrautbildning är en framkomlig väg att komma tillrätta med hur man ska bemöta barn när man blir provocerad som förälder. Läs mer