Vård och rehabilitering av parkinsonpatienter

Till landstingsrådet Hanna-Karin Linck
 
Enligt Parkinsonförbundets rapport ”Olika vård beroende på var i Sverige man bor”, utgiven i april 2011 och signerad av Karl-Gunnar Skoog, Parkinsonförbundets ordförande och Johan Lökk, professor och överläkare på Geriatriska kliniken Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, ligger svensk sjukvård sämst till i Europa i fråga om att ta hand om och rehabilitera parkinsonpatienter. Enligt samma rapport ligger landstinget Gävleborg på jumboplats i Sverige när det gäller att ta hand om sina parkinsonsjuka.

Läs mer

Brist på specialistutbildade sjuksköterskor

Interpellation till ansvarigt landstingsråd
Enligt undertecknads egna undersökande intervjuer råder det ett tydligt underskott på sjuksköterskor med specialistutbildning i Gävleborgs län. Samma slutsats har dragits i en magisteruppsats skriven av Cecilia Hedwall, specialistsjuksköterska i vård av äldre samt ledamot i vårdförbundet i Gävleborgs län.

Läs mer