(S) bryr sig inte om sina läkare

Landstinget Gävleborg har idag högst antal hyrläkare i landet vilket är en konsekvens av att många läkare flyr landstinget. Detta leder till bristande kontinuitet och sämre tillgänglighet som i första hand drabbar patienterna i vårt län.

Läs mer

Skruvad bild av Kristdemokraterna

Ljusdalspostens ledare 7 februari ger en skev och mycket skruvad bild av Kristdemokraternas nya familjepolitiska förslag ”Mer tid för familjen”, som tagits fram av en arbetsgrupp med Emma Henriksson, KD:s familjepolitiska talesperson, i spetsen.

Läs mer