Utrusta X-tågen med internetuppkoppling

Motion till Landstinget Gävleborg

X-trafik har som ambition att stimulera till ökat åkande med kollektivtrafik där arbetspendlarna är en viktig målgrupp. Många ”dagpendlare” använder restiden för att arbeta eller förbereda dagens arbete, vilket i många fall förutsätter tillräckligt snabb internetuppkoppling. Enda möjligheten som står till buds i dag är att utnyttja det egna mobila bredbandet. Läs mer