Ökad psykiatrisatsning

Psykisk ohälsa har blivit ett omfattande samhällsproblem, särskilt bland yngre.Allt fler av dem har svårt att hantera vardagen på grund av stress och huvudvärk, ångest och sömnbesvär. Läs mer

Psykisk ohälsa ett omfattande samhällsproblem

Psykisk ohälsa har blivit ett omfattande samhällsproblem, särskilt bland yngre. Allt fler av dem har svårt att hantera vardagen på grund av stress och huvudvärk, ångest och sömnbesvär. En del barn som mår dåligt har inte heller en fungerande familj att få stöd av. Då kan sommaren bli extra ångestfylld när dessa barn inte har samma tillgång till hjälp och stöd från skolan. Läs mer