Specialistsjuksköterskor

Bristen på specialutbildade sjuksköterskor slår mot patientsäkerheten.
Vi Kristdemokrater har länge lyft fram betydelsen av en bred kompetens inom vården. Vi har också påpekat den stora bristen på specialistsjuksköterskor i vårt län. Vi återupprepar därför vår uppmaning till majoriteten i Gävleborgs läns landsting att låta specialutbilda fler sjuksköterskor.

Läs mer

Undermålig rehabilitering i Gävleborg

I Sverige lever idag minst en halv miljon människor med livslånga neurologiska sjukdomar eller skador kopplade till hjärnan och nervsystemet. Här kan nämnas Parkinsons sjukdom, ALS, Alzheimers, epilepsi och MS men också folksjukdomarna stroke, restless legs, demens och migrän. Den som drabbas får stora problem i både vardag och arbetsliv. Många tvingas sluta arbeta och blir beroende av personlig assistens. Läs mer