Slå vakt om ungdomsmottagningarna

För två år sedan föreslog vi kristdemokrater i en motion till landstingsfullmäktige att landstingets subventioner av preventivmedel skall omfatta alla preventivmedel som förskrivs inom landstingets verksamheter och att subventionerna skall omfatta alla ungdomar upp till 25 år. Motionen avslogs av landstingets majoritet. Läs mer