Regionalt utvärderingsforum

Interpellation till regionstyrelsens ordförande
Regionfullmäktige har beslutat om RUP, regional innovationsstrategi, näringslivsprogram, bredbandsstrategi och gemensamma utgångspunkter inom en rad politikområden. Läs mer

Inrätta Gävleborgs Barn- och Ungdomsforum!

Interpellation till Regionfullmäktige i Gävleborg
Under 2011 antogs ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar”, mellan landstinget Gävleborg och kommunerna i Gävleborg. Under 2014 fyller dessutom fyller FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen 25 år.

Läs mer