Svar till Sinikka Bohlin

Att vår personal inom Landstinget Gävleborg gör ett fantastiskt arbete utifrån de förutsättningar som råder är vi eniga om. Vi har en mycket kompetent och engagerad personal som är värd all beröm. Läs mer

Sätt bemötandet i centrum!

Att som patient bli bemött på ett bra sätt när man besöker sjukvården är oerhört viktigt. Ett gott bemötande är grunden för ett förtroendefullt förhållande mellan patient och sjukvårdspersonal. Läs mer