Barnfetma och härskarteknik

Vi Kristdemokrater är väl medveten om att vi bor i landets ohälsosammaste län. Både barn och vuxna mår fysiskt och psykiskt dåligt, arbetslösheten är stor, de lågutbildade är överrepresenterade och fetma är ett stort problem. Läs mer

Beslutsnivå stängning av Stortorgets HC i Gävle

Till ansvarigt landstingsråd

Landstingsstyrelsen har för avsikt att ge Division Primärvård i uppdrag att stänga HC Stortorget i Gävle senast 1 april 2014. Jag anser att detta är ett ärende av principiell natur och större vikt som enligt Kommunallagen skall avgöras i Landstingsfullmäktige.

Mot bakgrund av detta vill jag ha svar på följande fråga:

Varför har inte ärendet förts upp till landstingsfullmäktige för beslut? 

För Kristdemokraterna i landstinget Gävleborg
Lili André