Svensk äldreomsorg är en förebild för andra länder

De senaste veckorna har vi fått många bevis på att Sverige är det bästa landet att åldras i.
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning visar att nio av tio äldre som har hemtjänst är nöjda och att åtta av tio inom särskilt boende är nöjda med sin omsorg. Rapporten visar också att resultaten har förbättrats jämfört med förra året och att andelen missnöjda respektive otrygga är mindre än fem procent. 

Läs mer