Så får vi kriminella att byta livsstil

Alliansregeringen har drivit igenom en lång rad reformer inom rättspolitiken. Kraftigt ökat antalet poliser och höjda straff för våldsbrottslighet, för att nämnda två saker. Det har varit viktigt, samtidigt måste målsättningen vara att få kriminella att byta livsstil.

Läs mer

Angående vårdgaranti

Interpellation till ansvarigt Landstingsråd

Vårdgarantin har varit en framgång för medborgare att få en snabbare tillgång till olika åtgärder inom sjukvården. Tyvärr lyckas inte sjukvården att hjälpa samtliga behovssökande inom den utlovade vårdgarantin. Läs mer

Hur förbättras situationen för länets neuropatienter?

Interpellation Till ansvarigt landstingsråd

I Sverige lever idag minst en halv miljon människor med livslånga neurologiska sjukdomar eller skador kopplade till hjärnan och nervsystemet. Bland dessa kan nämnas Parkinsons sjukdom, ALS, Alzheimers, Epilepsi och MS och folksjukdomarna Stroke, Restless legs, Demens och Migrän. Utgår vi från antalet drabbade i landet så har vi över tio tusen personer i vårt län som lider av någon form av neurologisk sjukdom. Läs mer