Det är oacceptabelt!

Gefle Dagblad berättar den 4 april om Elvira, som med sin cp-skada behöver en elektrondress för att få ökad rörlighet i sina muskler. Landstinget Gävleborg vägrar Elvira det hjälpmedlet, vilket hon kunde få om hon bodde i ett annat landsting. Denna ojämlika vård är fullständigt oacceptabel för oss kristdemokrater.

Läs mer

Gävleborg förtjänar en bättre ledning!

Akutsjukvården i Gävle drabbas av svåra problem: sjuksköterskor som säger som upp sig på grund av att man inte har förtroende för ledningen; läkare som inte kan garantera den medicinska säkerheten; en sviktande patientsäkerhet.
Som landstingsråd blir jag upprörd. Som medborgare blir jag orolig. Jag frågar mig, liksom många andra länsbor, om vi verkligen kan lita på att vi kommer kunna få den vård vi behöver den dagen vi blir akut sjuka. 

Läs mer