Gratis kollektivtrafik för asylsökanden

 

Asylsökanden blir ofta placerad i förläggningar ganska perifert i de aktuella kommunerna. Under asyltiden är ersättningen 24 kronor per dag. Detta skall täcka samtliga personliga utlägg inklusive behövliga klädinköp – såvida inte ideella krafter ordnar med skänkta begagnade kläder. Vintertid kan behov av investeringar vara oöverstigliga för att klara nödvändiga nya kläduppsättningar. Läs mer