Nu får alla barn rätt att träna fotboll

Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. Idrottsklubben kostar ofta mer pengar än familjen har råd med,skriver Maria Larsson, Ingemar Kalén, Lili André, Ewa Östermark, Rosalie Carlén, Majvor Lisselg, Kristdemokraterna. Läs mer

Strandskyddet – gör om och gör rätt

 

Vi var många som ganska snart efter att de nya strandskyddsreglerna trädde i kraft insåg att det inte riktigt blev som det var tänkt.  Lagstiftningen uppfattas som svårtillämpad, oflexibel och i många fall verklighetsfrånvänd. I Bollnäs och Ovanåkers kommuner, där det finns flera mil obebodd strand och tusentals sjöar, är det svårt att förstå tanken med strandskyddet.

Läs mer